روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/27 | 
انتصاب مدیر گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۹۹/۸/۲۵، دکتر بهنام داودی را برای مدت دو سال به سمت «مدیرگروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک»  منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر داودی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61591.fa.html
برگشت به اصل مطلب